Trzebinia dworzec PKP, poranek 19 listopada 2019

Poranek 4°C a nocka 5°C.

Zrobiło się chłodniej o kilka stopni.

Kolejna dniówka tylko tym razem troszkę ochłody, niby około 4°C ale od razu inaczej się jedzie. Jak dla mnie w sam raz ale na ujemne temperatury jeszcze muszę poczekać. Na drogach ruch spory w sumie taki sam jak dzień wcześniej. W drodze powrotnej temperatura już w granicach 12°C ale odczuwalna niższa.

Zaś jadąc do pracy na nocną zmianę już 5°C i orzeźwiający chłód za to na drodze większy spokój. Poranek jednak przywitał 2°C z czego się nawet ucieszyłem gdyż lubię taką temperature, po prostu przyjemniej mi się jedzie wtedy na rowerze. Wschód słońca tylko w kawałku uchwycony.


Dzbanki filtruące Brita / Brita filter jugs 


English: Morning 4°C and night 5°C.

It got colder by a few degrees.

Another working day only this time a little cool, like around 4 ° C, but it goes a little different immediately. As for me just in time but for negative temperatures I still have to wait. On the roads, the traffic is quite the same as the day before. On the way back the temperature is already within 12 ° C but it feels lower.

On the other hand, going to work for a night shift already 5 ° C and refreshing coolness on the road for greater peace. The morning, however, greeted 2 ° C of which I was even happy because I like this temperature, I just enjoy cycling then. The sunrise is only partially captured.


Butelki filtruące Brita/ Brita filter bottles 


Zdjęcia / Photos:

Ulica Kopernika w Trzebini o poranku 19 listopada 2019

Zalew Chechło 2°C poranek Trzebinia 20 listopada 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack of

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/vyzBtHQJK1

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.