Ulica Dworcowa w Trzebini -4°C 5 grudnia 2019

Poranek MTB

Podwójnie krótka trasa.

Czwartek czas wstawać wcześnie i do pracy się zbierać. Temperatura -4°C więc będzie przyjemnie, przynajmniej tak myślę zawszę przed jazdą, ale przeważnie się to zmienia jedyne co nie przeszkadza to ta temperatura(suche powietrze jak najbardziej przyjemne). Może problemem był by wiatr w takich warunkach ale nie było, jak i w drodze powrotnej z pracy.

English: MTB morning.

A double short route

Thursday time to get up early and get to work. Temperature -4 ° C so it will be nice, at least I always think before driving, but usually it changes the only thing that does not bother is this temperature (dry air as pleasant as possible). Maybe the problem would be the wind in such conditions but it was not, and on the way back from work.

Zdjęcia / Photos:

Brak / Lack of

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack of

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://www.strava.com/activities/2912128512/embed/348179697ab3917f7b87e22fb52b6bbc9fcf490b

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.