Zielony szlak rowerowy Chrzanów, sobotni poranek 19 października 2019

Poranne nadgodziny i wieczorna nocka

Kolejne 5 dni przerwy.

Po każdej dłuższej przerwie powrót do codziennego treningu jest wyzwaniem a to dlatego że trzeba się wdrążyć codzienność pracy nad sobą. I tak poranny trening w drodze do i z pracy rozruszał mnie tak, że na nockę jechało mi się już lepiej. Co prawda rano było około 6-8°C ale w słońcu grzało więc starałem się jechać zdała od niego tak aby się nie spocić gdyż byłem ciepłej ubrany. Wieczorem za to już przyjemnie i chłodno a z powodu braku słońca temperatura 11°C była również przyjemna, tak samo o poranku po nocnej zmianie tylko ze już 9°C.

English: Morning overtime and evening night shift.

Another 5 days break.

After each long break, returning to daily training is a challenge, because you have to implement the everyday work of yourself. And so morning training on the way to and from work moved me so that I was better at skiing. It was true that the morning was about 6-8 ° C but the sun was warm so I tried to go away from him so as not to sweat because I was warmly dressed. In the evening, it is already pleasant and cool and due to the lack of sun, the temperature of 11 ° C was also pleasant, the same in the morning after a night shift from only 9 °C.

Zdjęcie / Photo:

Zielony szlak rowerowy Chrzanów, sobota wieczorem 19 października 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack of

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/vQZz93baV0

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.