Padający śnieg na ulicy Sienkiewicza w Trzebini zimą o poranku 2 styczeń 2019

Poranny śnieg, MTB 2019

Śnieg spadł drugiego dnia 2019 roku.

Przyjemny poranek i zimowa atmosfera to dzięki opadom śniegu. Oby temperatura spadła poniżej zera bo inaczej będzie błoto, drogi po godzinie 4:30 rano jeszcze nie odśnieżone wszędzie ale przynajmniej też nie posypane chemią drogową. Bardzo ślisko z tego powodu, jednak ja wybrałem trasę jak najmniej po asfalcie, który w paru miejscach jeszcze był pokryty świeżym śniegiem. Drugi poranek nowego roku przyjemniejszy od wczorajszego deszczu.

English: Morning snow and MTB.

Snow fell on the second day of the 2019 year.

A pleasant morning and winter atmosphere is due to snowfall. Let the temperature drop below zero otherwise it will be mud, roads after 4:30 in the morning are not cleared of snow everywhere but at least also not sprinkled with road chemicals. Very slippery because of this, however, I chose the route as little as possible on asphalt, which in a few places was still covered with fresh snow. The second morning of the new year is nicer than yesterday’s rain.

Zdjęcia

Złamane drzewo przy osiedlu Niepodległości w Chrzanowie zimą o poranku, obok Luszówki 2 styczeń 2019 Ulica Głowackiego w Trzebini o poranku zaśnieżona 2 styczeń Test oświetlenia Prox Dual Power 2x Cree Xml T6 na ulicy Sienkiewicza zimą 2 styczeń 2019 Ścieżka obok rzeki Chechło w Chrzanowie  o poranku w zimie 2 styczeń 2019 Prox Dual Power 2x Cree Xml  T6 oświetlenie rowerem365 2 styczeń 2019 Kross level b3 na ulicy Sienkiewicza w Trzebini zimą 2 styczeń 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Hi: 174

Lo: 91

Avg: 132

Cal: 401

Fb: 31,28

BMI: 20,09

Fl: 1

139>>71

Więcej informacji / more info : https://strava.app.link/GVmi0fgP8S