Wschód słońca wiadukt nad PKP w Trzebini poranek 9 maja 2019

Poranny wschód słońca.

Pobudka

Śniadanie i po chwili już na trasie gdyż widząc początki wschodu słońca za oknem wiedziałem że zdążę zrobić zdjęcia. Udało się nawet przed czasem, a niewyspanie swoją drogą jak i temperatura 6°C. Tyle dobrego gdyż później zaczął padać deszcz.

English: Morning sunrise.

Wake-up call

Breakfast and after a while on the road because seeing the beginning of sunrise outside the window I knew that I could make pictures. It even worked well ahead of time, and not sleep on its own as well as the temperature of 6°C. So much good because later it started to rain.

Zdjęcie / Photo:

Zalew Chechło o poranku wschód słońca Chrzanów 9 maja 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Time: 35’47

Hi: 169

Lo: 62

Avg: 126

Cal: 322

Fb: 31,33

BMI: 19,89

Fl: 1

133>>70

Więcej informacji / More info: https://strava.app.link/on0eQTsAxW