Animacja wietrznej pogody w Trzebini 15 września 2019

Słonecznie ale wietrzenie.

Ciepło dosyć ale wiatr zimny.

Pogoda idealna do ćwiczenia na zewnątrz, nie za gorąco nie za zimno, jedynie ten wiatr dosyć nieprzyjemny. Prawie bezchmurne niebo a w słońcu ciepło. Trasa od osiedla niepodległości wzdłuż rzeki Chechło aż do zakrętu na którym Pstrużnik wpływa do niej pod koniec tak w około ¾ zarośnięta, ale jakoś udało się przedrzeć przez zarośla.

Wieczorem czyli w drodze powrotnej z pracy temperatura tak samo jak wczoraj 9 stopni Celsjusza czyli idzie ochłodzenie.

English: Sunny but weathering.

Warm enough but the wind is cold.

The weather is perfect for exercising outside, not too hot, not too cold, only this wind is quite unpleasant. Almost cloudless sky and warm in the sun. The route from the estate of independence along the Chechło River to the bend where Pstrużnik flows into it at the end in about ¾ overgrown, but somehow managed to break through the thickets.

In the evening or on the way back from work the temperature just like yesterday 9 degrees Celsius so it’s cools down.

Zdjęcie/ Photo:

Wrzesień rzeka Chechło, zarośla i preprawa na rowerze 15 września 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Dwie aktywności / Two activities

Time: 34’04 / 23’47

Hi: 186 / 181

Lo: 56 / 69

Avg: 140 / 145

Cal: 415 / 368

Fb: 45,81 / 38.09

BMI: 20,66 / 20,66

Fl: 1 / 1

176>>80 / 179>>79

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/Q32ellYe0Z