Droga wzdłuż torów przy ulicy Sikorskiego Trzebinia 6 lipca 2019

Sobota, Niedziela czyli MTB do i z pracy.

Weekend w pracy.

Wyjeżdżając do pracy w sobotę było bardzo ciepło wręcz duszno 31°C, trasa przebiega dosyć pomyślne lecz krótko z uwagi na brak czasu przed pracą na dłuższą jazdę. Wieczorem zaś przyjemnie chłodno temperatura dosyć bardzo spadła w porównaniu z upalnym dniem ale to dobrze przynajmniej troszkę odpoczynku od upału.

Niedziela

O wiele chłodniej było w porównaniu z sobotą i dość wiatr mocno wiał. Jak dla mnie to pogoda jest lepsza niż wczoraj bo ten chłód jednak jest przyjemniejszy od upału aczkolwiek wiatr nie pomagał. Nawet pod koniec zaczął padać delikatny deszczyk bardziej niż padał ale może się to rozkręci.

English: Saturday, Sunday or MTB to and from work.

Weekend at work.

Leaving for work on Saturday was very warmly blustery, 31 ° C, the route is quite successful but short due to the lack of time before work for a longer ride. In the evening, the temperature is pleasantly cool, the temperature has dropped quite a lot compared to the hot day, but it’s good to have a little rest from the heat.

Sunday

It was much cooler compared to Saturday, and quite the wind was blowing heavily. As for me, the weather is better than yesterday because this coldness is more pleasant than the heat although the wind did not help. Even at the end, the rain began to fall more than it was falling but it may start up.

Zdjęcia / Photos:

Sobota / Saturday

Niebo, słońce czyli piękny widok w upalny dzień 6 lipca 2019

Niedziela / Sunday

Zalew Chechło w niedzielne południe chłodniej 7 lipca 2019 Zalew Chechło zbiera się na burzę 7 lipca 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Średnia / average:

Time: 30’28

Hi: 180

Lo: 91

Avg: 131

Cal: 347

Fb: 39,73

BMI: 20,66

Fl: 1

147>>82

Więcej informacji o treningu / More info about training:

https://strava.app.link/zUCfV2Y07X