Księżyc łąki przy ulicy Topolowej Chrzanów 15 czerwca 2019

Sobotni wieczór MTB

Dziś trochę chłodniej ale może to też z uwagi że na 22:00 do pracy.

Przy takich temperaturach ∼30°C dobrze mieć ze sobą wodę i okulary przy wieczornych jazdach na rowerze z uwagi na mnóstwo latających owadów. Mnie jakoś te upały strasznie męczą może dlatego że jestem zwolennikiem niższych temperatur. Łatwiej mi się jest wtedy ogrzać niż przy obecnych schłodzić. Sobota więc po drodze mnóstwo ludzi spotkać można, w szczególności nad ośrodkiem rekreacyjnym Chechło.

English: Saturday evening MTB

Today a little cooler but maybe it’s also due to the fact that at 22:00 to work.

At such temperatures of -30 ° C it’s good to have water and glasses with you for evening cycling because of the many flying insects. Somehow, I am terribly tired of these heat because I am a believer in lower temperatures. It is easier for me to warm up then than to cool them. Saturday so many people can meet on the way, in particular on the Chechło recreation center.

Zdjęcie / Photo:

Wieczorne zdjęcie księżyca Chrzanów 15 czerwca 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack off

Więcej informacji/ More info:

https://strava.app.link/xRNQPA83xX