Animacja w Rezerwacie Przyrody Dolina Żabnika 29 czerwca 2019

Sobotnie kręcenie kilometrów i zwiedzanie MTB.

Chrzanów, Luszowice, Siersza, Ciężkowice, Rezerwat przyrody Dolina Żabnika, Piaskownia, osiedle Gaj, osiedle Energetyków, Elektrownia Siersza, Kopalnia, Trzebinia i prawie 30 kilometrów zwiedzania.

Że wiele cieplej niż wczoraj dosyć duszno nie wiem na tą godzinę a trasa z uwagi na mniejszą ilość czasu troszkę zmieniona w ostatniej chwili. Miałem zamiar odwiedzić zalew Sosina w Jaworznie ale po zmianie planów wybrałem się przez Luszowice, Sierszę do Ciężkowic i rezerwatu Doliny Żabnika. Bardzo przyjemnie jechało się lasem w stronę rezerwatu i z powrotem w kierunku osiedla Gaj. Mnóstwo owadów także nie można się było zbytnio zatrzymać na dłużej niż chwilkę a najlepiej to wcale, bo zaraz siadały na człowieku. Jadą obok elektrowni Siersza przez kopalnie w kierunku Trzebini nie spotkałem sporo osób ale to z uwagi na odbywający się właśnie dni Trzebini i to tam były było bardzo dużo osób niestety z uwagi na małą ilość czasu nie zatrzymałem się nawet na chwilkę aby zobaczyć co tam na placu przy ulicy Ochronkowej się dzieje.

O poranku zostałem przywitany 15°C i to odczuwalny chłód który jest jednak przyjemniejszy od upałów.

English: Saturday shooting of kilometers and sightseeing.

Chrzanów, Luszowice, Siersza, Ciężkowice, Żabnik Valley nature reserve, Piaskownia, Gaj housing estate, Energetyków housing estate, Siersza Power Plant, Mine, Trzebinia and almost 30 kilometers of sightseeing.

That I do not know much more warmly than yesterday at this hour and the route due to the smaller amount of time changed a little at the last minute. I was going to visit the lagoon of Sosina in Jaworzno but after changing plans I went through Luszowice, Siersza to Ciężkowice and the Żabnik Valley reserve. It was very pleasant to drive along the forest towards the reserve and back towards the Gaj estate. Lots of insects also could not be too much to stay for longer than a moment, and it’s best not at all, because they soon sat on the man. They go past the Siersza power plant through the mines towards Trzebinia, I did not meet a lot of people but because of the Trzebinia days and there were a lot of people unfortunately due to the small amount of time I did not even stop for a moment to see what in the square is happening at Ochronkowa street.

In the morning I was greeted with 15°C and a noticeable chill that is nevertheless more pleasant than hot weather.

Zdjęcia / Photos:

Rower Kross level B3, mostek na ulicy Zdrojowej Kozi Bród, Ciężkowice, Jaworzno 29 czerwca 2019 Rezerwat Przyrody Dolina Żabinka, Jaworzno, Ciężkowice 29 czerwca 2019 Żabink wieczorem w rezerwacie przyrody, Ciężkowice, Jaworzno 29 czerwca 2019 Rower Kross level B3 i Rezerwat Przyrody Dolina Żabnika Jaworzno 29 czerwca 2019 Zachód słońca w lesie niedaleko osiedla Gaj 29 czerwca 2019Poranny wschód słońca Chrzanów niedaleko ulicy Topolowej 30 czerwca 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Time: 1:49’28

Hi: 178

Lo: 67

Avg: 130

Cal: 1146

Fb: 136

BMI: 20,66

Fl: 1

151>>69

Więcej informacji o treningu / More info about training:

https://strava.app.link/op1ynOZhVX