Blue Velo

Blue Velo – to szlak rowerowy w trakcie realizacji biegnący docelowo przez zachodnią i południową Polskę wzdłuż rzeki Odry, przez co nazywany jest Odrzańską Trasą Rowerową.

Przebieg

Docelowo trasa będzie liczyć między 750 a 1000 km. Szlak poprowadzony będzie przez województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie. W ramach projektu budowane są nowe drogi rowerowe łączące się z istniejącymi już lokalnymi drogami. Docelowo szlak Blue Velo ma być połączony z długodystansowymi trasami rowerowymi EuroVelo 9, 10 i 13, oraz z niemiecką trasą Odra-Nysa.

Ukończone odcinki

Przedstawiciele województw zainteresowanych projektem w czasie Rowerowego Forum Metropolitalnego 20 kwietnia 2018 roku podpisali list intencyjny o współpracy odnośnie budowy i utrzymania szlaku Blue Velo. Zadecydowano także o włączeniu do trasy szlaku budowane już wówczas trasy rowerowe w zachodniopomorskim będące obecnie jedynymi istniejącymi odcinkami szlaku. Są to:

  • Odcinek Gryfino – Trzcińsko-Zdrój, do którego dobudowano 10,9 km nowej trasy rowerowej na odcinku Gryfino – Chwarstnica, która w raz z istniejącym wcześniej odcinkiem dała sumę 44,1 km trasy szlaku Blue Velo. Do budowy tego fragmentu wykorzystano m.in. fragmenty zlikwidowanych linii kolejowych nr 419 i nr 423. Odcinek został uroczyście otwarty 27 sierpnia 2018 roku jako pierwszy fragment szlaku;
  • Odcinek Dargomyśl – Chwarszczany o długości 2,4 km otwarty kilka tygodni po pierwszym odcinku.

Docelowo odcinek na terenie województwa zachodniopomorskiego ma liczyć 275 km łącząc Świnoujście z Kostrzynem nad Odrą prowadząc przez Szczecin i oznaczony jest numerem 3.

Planowane odcinki

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 29 maja 2018 roku zadecydował o utworzeniu odcinka szlaku Blue Velo w województwie dolnośląskim prowadzącego po obu stronach Odry. Na jej prawym brzegu trasa ma wynosić 194 km, natomiast na lewym brzegu 198 km. 11 lipca tego samego roku Zarząd Województwa Opolskiego rozpoczął konsultacje społeczne odnośnie polityki rowerowej w województwie, gdzie trasa Blue Velo miałaby być podstawą rozwoju tras rowerowych w województwie.