Centralny Szlak Rowerowy Roztocza

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza – to szlak rowerowy poprowadzony przez Roztocze łączący Kraśnik po stronie polskiej z Lwowem na Ukrainie.

Charakterystyka szlaku

Trasa oznakowana jest jako czerwony szlak rowerowy. Prowadzi przez aktywne geologicznie tereny oferujące urozmaiconą rzeźbę terenu bogatą w niewielkie wzniesienia o różnej szerokości i długości. Poza różnorodnym krajobrazem szlak prowadzi także w pobliżu wielu zabytków kultury. Obszar Roztocza jest granicą zarówno geologiczną jak i kulturową pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią, co można obserwować na szlaku rowerowym.

Przebieg szlaku

Cała długość szlaku między Kraśnikiem i Lwowem wynosi około 266 kilometrów. Trasa podzielona jest na 3 etapy:

 • I etap – Kraśnik – Zwierzyniec o długości 100,6 km. Prowadzi przez część Roztocza bogatą w liczne wąwozy oraz krajobrazy pól uprawnych, w tym przez Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy.
 • II etap – Zwierzyniec – Hrebenne (przejście graniczne) o długości 86 km. Prowadzi przez część Roztocza o licznych wzgórzach ostańcowych i dużym zróżnicowaniu terenu. W tej części występują najliczniej zabytki jak cerkwie i kościoły.
 • III etap – Hrebenne – Lwów o długości około 80 km. Część szlaku na Ukrainie, prowadzi m.in. w miejscu działu wodnego pomiędzy Morzem Bałtyckim i Morzem Czarnym.

Atrakcje na szlaku

Do atrakcji znajdujących się na i w pobliżu szlaku można zaliczyć (kolejność przypadkowa):

 • Roztoczański Park Narodowy,
 • miasto Szczebrzeszyn,
 • miasto Zwierzyniec – tzw. Perła Roztocza,
 • Jaworowski Park Narodowy (Ukraina),
 • miasto Lwów,
 • wodospady „Szumy nad Tanwią”.
 • miasto Zamość,
 • miasto Przemyśl,
 • drewniane cerkwie w Radrużu i Chotyńcu.