Green Velo

Green Velo – Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najdłuższy spójnie oznakowany szlak rowerowy w Polsce. Prowadzi przez pięć województw wschodniej Polski licząc ponad 2000 kilometrów wraz z trasami łącznikowymi i bocznymi.

Przebieg szlaku

Główny szlak Green Velo ma długość 1887,5 km, a pozostałe trasy wchodzące w jego skład: 192 km.

Trasa prowadzi przez:

 • 5 parków narodowych, 15 parków krajobrazowych, 26 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 36 specjalnych obszarów ochrony siedlisk, które stanowią 31% długości całej trasy (615 km);
 • tereny leśne stanowiące około 29% długości trasy (około 580 km);
 • doliny rzek stanowiące około 9% długości trasy (180 km);
 • wały przeciwpowodziowe i nieczynne nasypy kolejowe stanowiące 3% długości trasy (70 km);
 • przebudowane i nowo powstałe drogi rowerowe i ciągi pieszo rowerowe o długości 300 km;
 • wyremontowane drogi gruntowe o długości około 150 km.

Szlak wyposażono w 228 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) zlokalizowanych co 8-10 kilometrów. Posiadają one wiaty, stojaki na rower, ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne dotyczące trasy, która sama prowadzi blisko licznych atrakcji turystycznych poszczególnych regionów. Wzdłuż szlaku znajdują się także liczne Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPR) takie jak obiekty noclegowe, gastronomiczne, atrakcje i centra informacji turystycznej.

Szlak rowerowy Green Velo prowadzi przebiega przez województwa:

 • świętokrzyskie (210 km),
 • podkarpackie (459 km),
 • lubelskie (414 km),
 • podlaskie (598 km),
 • warmińsko-mazurskie (397 km).

Do niektórych atrakcji turystycznych leżących wzdłuż szlaku można zaliczyć (zaczynając od Elbląga będącego północnym końcem szlaku):

 • starówkę w Elblągu,
 • archikatedrę we Fromborku,
 • zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim,
 • Biebrzański Park Narodowy,
 • miasto Tykocin
 • miasto Białystok,
 • monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa w Supraślu,
 • Białowieski Park Narodowy,
 • parafię św. Nikity w Kostomłotach,
 • miasto Chełm,
 • Roztoczański Park Narodowy,
 • cerkiew św. Paraskewy w Radrużu,
 • miasto Przemyśl,
 • zamek w Łańcucie,
 • starówkę w Sandomierzu,
 • zespół pałacowo-parkowy w Końskich.