Wiślana Trasa Rowerowa

Wiślana Trasa Rowerowa – to będący w trakcie realizacji projekt budowy szlaku rowerowego wzdłuż rzeki Wisły, który docelowo łączyć ma Beskidy, z początkiem w miejscowości Wisła, z Morzem Bałtyckim i końcem w Gdańsku.

Charakterystyka szlaku

Idea wyznaczenia tego szlaku pojawiła się już w 1995 roku, a w 2014 roku otworzono jej pierwszy odcinek w województwie kujawsko-pomorskim. Trasa szlaku w głównej mierze poprowadzona ma być nowo powstałymi asfaltowymi drogami dla rowerów wyposażonymi w miejsca do odpoczynku i obsługi rowerów. Docelowa trasa ma liczyć około 1200 km i dzięki zmianom w prawie w 2014 w dużej mierze poprowadzona ma być wałami przeciwpowodziowymi wzdłuż Wisły.

Odcinki

Przebieg Wiślanej Trasy Rowerowej z południa na północ:

  • Wisła – Szczucin – część ukończona i oznakowana. Rozpoczyna się na stacji kolejowej Wisła Uzdrowisko i kończy przy moście w Szczucinie.
  • Nieplanowany w najbliższym czasie odcinek od mostu w Szczucinie biegnący przez Warszawę, aż do początku kolejnej istniejącej części w Dobrzyniu nad Wisłą w okolicach Włocławka.
  • Ukończony odcinek kujawsko-pomorski, posiadający dwie nitki biegnące przez całą długość prawego i lewego brzegu Wisły. Po lewej stronie zaczyna się w okolicach Włocławka i biegnie przez Toruń, Bydgoszcz i prowadzi do końca województwa przez Nowe. Po prawej stronie rozpoczyna się w Dobrzyniu nad Wisłą i biegnąc przez północną część Torunia, Chełmno i Grudziądz również dociera do północnej granicy województwa.
  • Planowany odcinek będący w budowie w województwie pomorskim. Kontynuuje dwie nitki z kujawsko-pomorskiego, gdzie lewa prowadzić ma przez Gniew i Tczew, a prawa przez Kwidzyn, do Gdańska.