ANT+

ANT+ – to bezprzewodowy standard o niskim poborze energii będący rozszerzeniem bazowego protokołu komunikacyjnego ANT (Adaptive Network Topology). ANT jest zastrzeżoną siecią z otwartym dostępem przeznaczoną do komunikacji z bezprzewodowymi czujnikami. ANT zostało wprowadzone w 2003 roku przez Dynastream Innovations, natomiast standard ANT+ o niskiej mocy wprowadzono w 2004 roku.

Zastosowania systemu ANT+

Technologie ANT i ANT+ wykorzystywane są głównie w czujnikach mierzących aktywność sportową oraz w automatyce domowej i w zastosowaniach przemysłowych. Wszystkie urządzenia używające ANT+ wymagają certyfikatu od ANT+ Alliance zarządzanego przez ANT Wireless będącego działem Dynastream Innovations, by zapewnić kompatybilność z pozostałymi urządzeniami. Do typowych urządzeń działających jako nadajniki w ANT+ można zaliczyć:

Natomiast jako odbiorniki wykorzystuje się m.in.:

  • zegarki sportowe,
  • liczniki/komputerki rowerowe,
  • aplikacje na smartfony obsługujące ANT+.

ANT+ zdobywa coraz większą popularność ze względu m.in. na niskie zużycie energii pozwalające na dłuższy czas działania czujników oraz możliwość wzajemnego komunikowania się wielu urządzeń, np. odbierane dane z jednego czujnika mogą być odczytywane na dwóch innych urządzeniach. Komunikację przez ANT+ umożliwia większość nowszych smartfonów dzięki czemu do utworzenia sieci potrzeba dodatkowo tylko czujników obsługujących ten standard i odpowiedniej aplikacji.