ETRTO

ETRTO (ang. European Tyre and Rim Technical OrganisationEuropejska Organizacja Techniczna ds. Opon i Obręczy) – organizacja techniczna zajmująca się oponami pneumatycznymi, felgami, obręczami i zaworami stosowanymi we wszystkich typach pojazdów, w tym rowerów. Do jej celów należą:

  • określenie i ujednolicenie standardów mających zapewnić kompatybilności opon, obręczy i zaworów w Europie;
  • ustalenie wspólnych wymiarów technicznych, charakterystyk ciśnienia i obciążenia;
  • promowanie wymiany informacji technicznych dotyczących ww. elementów.

ETRTO powstało w 1964 roku z organizacji istniejącej od 1956 roku jako Europejska Konferencja Techniczna ds. Opon i Kół (ang. European Tyre and Wheel Technical Conference – ETWTC). Obecnie organizacja współpracuje z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną.

Standard ETRTO rozmiaru opon

Jednym z efektów działań organizacji jest powstanie międzynarodowego standardu dotyczącego rozmiarów opon rowerowych i obręczy – ISO 5775, obejmującego standard zapisu i produkcji pod kątem wymiarów średnicy wewnętrznej opony i jej szerokości. Wymiary opony według tego standardu zapisuje się w postaci dwóch liczb oddzielonych myślnikiem oznaczającymi szerokość i średnicę wewnętrzną opony w milimetrach. Jedną z zalet tego zapisu w porównaniu do stosowanych systemów calowego i metrycznego (francuskiego) jest podawana w systemie ETRTO dokładna wartość średnicy wewnętrznej w porównaniu do przybliżonej wartości średnicy zewnętrznej w systemie calowym i francuskim, co pozwala na dopasowanie opony pod względem średnicy do obręczy o znanej średnicy (która również opisana jest w normie ISO 5775).