Przerzutka Top Normal

Przerzutka Top Normal – to rodzaj tylnej przerzutki rowerowej, której pozycja spoczynkowa znajduje się na najwyższym przełożeniu (nazwa pochodzi od: Top – najwyższe położenie, Normal – położenie normalne).

Historia przerzutki Top-Normal

Pierwsze przerzutki produkowane w latach 1940 – 1950 budowane były i działały zgodnie z zasadą dzisiejszych przerzutek typu low normal. Dopiero po wynalezieniu przez firmę SR Suntour pantografu w 1964 roku kierunek działania przerzutki został odwrócony, zgodnie z dzisiejszymi przerzutkami top normal. Od tamtego czasu przerzutki w wersji top normal są zdecydowanie popularniejsze.

Budowa przerzutki Top-Normal

W przerzutkach typu top normal pozycja spoczynkowa wózka znajduje się na najwyższym przełożeniu. Oznacza to, że przy luźnej lince sprężyna przerzutki ustawia ją nad najmniejszym trybem (przy prawidłowym wyregulowaniu). Przy takiej konstrukcji zmiana przełożenia na lżejsze możliwa jest dzięki ciągnięciu linki przez manetkę, natomiast zmiana na cięższe przełożenie następuje po skokowym poluzowaniu linki. Od strony użytkownika objawia się to koniecznością użycia większej siły do zmiany przełożenia na lżejsze, natomiast zmiana na cięższe przełożenie następuje po lekkim naciśnięciu manetki.

Dzięki ustawieniu w stanie spoczynkowym nad najmniejszym trybem znajdującym się najdalej od koła w przypadku awarii polegającej na zerwaniu linki połączonej z przerzutką przerzutka ustawi się w swojej normalnej pozycji oddalonej od koła. Zapobiega to wciągnięciu przez szprychy wózka oraz całej przerzutki, co mogłoby skutkować uszkodzeniem tych elementów.