Przerzutka Top-swing

Przerzutka Top-swing – to typ przedniej przerzutki rowerowej, w której prowadnica łańcucha (tzw. wózek przerzutki) znajduje się powyżej obejmy mocującej przerzutkę do ramy. Tego typu przerzutki pojawiły się później od klasycznych przerzutek typu down-swing o wózku znajdującym się poniżej obejmy.

Budowa przerzutki top-swing

W przerzutce typu top-swing wózek prowadzący łańcuch znajduje się powyżej mocowania samej przerzutki do ramy. Powstanie tego rozwiązania wymuszone zostało powstawaniem ram, w których montaż starszego typu przerzutek był niemożliwy, ze względu na m.in. kształt rury podsiodłowej, który nie pozwalał na zamontowanie przerzutki o wyższym mocowaniu w odpowiedniej pozycji w stosunku do mechanizmu korbowego. Przerzutki tego typu mogą mieć linkę prowadzoną od dołu, tzw. bottom-pull, lub od góry – top-pull. Często spotyka się przerzutki umożliwiające prowadzenie linek z dołu lub z góry – tzw. dual-pull. W przerzutkach produkcji SRAM przerzutki top-swing określane są jako „Low Clamp”, co odnosi się do niskiego montażu przerzutki do ramy.

Zalety i wady przerzutek top-swing

Do zalet tego typu przerzutek można zaliczyć:

  • nieco mniejsza masa od przerzutek typu down-swing;
  • lżejsze i płynniejsze zmienianie przełożeń w porównaniu do down-swing;
  • możliwość montażu w niektórych ramach niedostosowanych i wszystkich dostosowanych do down-swing.

Do wad tego typu przerzutek można zaliczyć:

  • większa podatność na zabrudzenia i zapchanie błotem ze względu na niski montaż;
  • szybsze łapanie luzów w porównaniu do przerzutek down-swing.