Znakowanie rowerów

Znakowanie rowerów – to forma rejestracji tych jednośladów polegająca na naniesieniu dodatkowych numerów na rowerze i wprowadzeniu informacji o nim do bazy danych.

Jak oznakować rower

Znakowanie roweru może odbywać się na dowolnym komisariacie policji. Polega ono na naniesieniu na ramę roweru dodatkowego indywidualnego dla roweru oznaczenia, przez zazwyczaj jego wygrawerowanie na ramie, co uniemożliwia jego zatarcie. Oznaczenie roweru składa się z ciągu znaków składającego się z liter i liczb, i poza jego wygrawerowaniem spotyka się także go w formie naklejek lub naniesienia na rower przy użyciu pisaka, którego pismo widoczne jest tylko pod ultrafioletowym oświetleniem. Poza fizycznym oznaczeniem rejestracja roweru na policji polega także na wprowadzeniu informacji o nim i jego właścicielu do policyjnej bazy danych.

Wymagania do rejestracji roweru

Rejestracja roweru wymaga posiadania aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość przez pełnoletniego właściciela roweru. Konieczny jest także widoczny numer ramy roweru lub inaczej numer seryjny, który jest możliwy do odczytania. Wprowadzany jest on do bazy danych wraz z danymi osobowymi i ewentualnymi cechami charakterystycznymi roweru. Zdarza się także wymaganie okazania dowodu zakupu roweru. Rejestracja roweru jest bezpłatna.

Co daje znakowanie roweru na policji

Oznakowanie roweru na policji ma na celu możliwość jego identyfikacji w razie jego odnalezienia lub zakupu. Dzięki temu możliwe jest stwierdzenie czy rower nie został skradziony. W przypadku rowerów wyposażonych w elementy łatwe do demontażu, jak np. koła, o wysokiej wartości można dodatkowo także je oddzielnie oznaczyć. Niestety nie istnieje ogólnopolska baza danych rowerów, do której wprowadzane byłyby wszystkie rowery podczas rejestracji, co ułatwiłoby ewentualne poszukiwania. Do ułatwienia poszukiwań zaginionego roweru można się spotkać z tzw. czipowaniem roweru polegającym na umieszczeniu przez użytkownika w rowerze ukrytego urządzenia z nadajnikiem GPS.