Animacja zachód słońca Kwaczała 27 czerwca 2019

Trening i 41 km MTB przed pracą.

Chrzanów, osiedle Borowiec, Zagórze, Wygiełzów, Babice, Kwaczała, Alwernia, Regulice, Nieporaz, Rudno, puszcza Dulowska, Młoszowa, Trzebinia i 41 kilometrów więcej do pracy.

Trening rozciągnięty bo miało być o połowę mniej, ale z uwagi na dostępny czas postanowiłem się sprawdzić i sprężyć. Nie przewidziałem tylko kilku podjazdów przed Regulicami, ale dałem sobie radę bez większego wysiłku. Przejeżdżałem obok lokalnej kolej drezynowej w Regulicach jak również odwiedziłem Źródełko Krasowe. Z uwagi na to że jeszcze tą trasę nie jechałem w takiej kombinacji to przy okazji trochę zwiedzałem, bardziej na rower szosowy droga niż na MTB (kilku rowerzystów i rowerzystek po drodze jadących na szosie spotkałem) ale za to Zagórze i Puszcza Dulowska zrekompensowały długą jazdę po asfalcie. Piękno zachodu słońca niesamowite, po drodze można było zrobić sporo zdjęć w różnych miejscach z czego skorzystałem w stu procentach, tylko co chwilę zerkając na zegarek nerwowo śpieszyłem się tak aby zdążyć do pracy. Trasę polecam dla każdego oprócz amatora który dopiero zaczyna jeździć, dobra na trening, podjazdy też są a na MTB większa frajda i wysiłek. Co prawda szosa da radę ale to nie dla mnie.

Obecnie jeżdżę w butach Shimano SH-MT34 i jestem z nich zadowolony cena przystępna a wygoda użytkowania czy to podczas jazdy czy podczas chodzenia jest o wiele lepsza niż moje wcześniejsze buty SPD.

English: Training and 41 km MTB before work.

Chrzanów, Borowiec, Zagórze, Wygiełzów, Babice, Kwaczała, Alwernia, Regulice, Nieporaz, Rudno, Puszcza Dulowska, Młoszowa, Trzebinia and 41 km more to work.

Training stretched because it was supposed to be half as much, but due to the time available, I decided to check and stretch. I did not anticipate just a few climbs before the Regulice, but I managed without much effort. I was passing by the local railroad in Regulice as well as visiting the Karst Spring. Due to the fact that I have not traveled this route i visited it in this combination, the road a bit more on a road bike than on MTB (a few cyclists on the road I met) but routes for Zagórze and Puszcza Dulowska they compensated for the long ride asphalt. The beauty of the amazing sunset, along the way you could take a lot of photos in various places, which I used one hundred percent, only every now and then glancing at my watch nervously rushed to get to work. I recommend the route for everyone, except for an amateur who is just starting to drive, good for training, the drives are also and on the MTB more fun and effort. It is true that the road bike can do it, but it is not for me.

I am currently riding in Shimano SH-MT34 and I am happy with the affordable price and the convenience of using it when riding or walking is much better than my previous SPD shoes.

Zdjęcia / Photos:

Kross level B3 trasa turystyczna Zagórze 27 czerwca 2019 Zagórze Kross level B3 trasa turystyczna i zachód słońca 27 czerwca 2019 Kross Level B3 Kwaczała Łąki i zachód słońca 27 czerwca 2019 Łąki Kwaczała i piękny zachód słońca 27 czerwca 2019 Źródełko Krasowe Regulice na rowerze 27 czerwca 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack off

Więcej informacji / More info:

https://strava.app.link/fCpq07F5RX