Śnieg i mgła przy ulicy Topolowej, niedzielny poranek Chrzanów 19 stycznia 2020

Trochę śniegu i mgła

I to wszystko w niedzielę rano.

Śniegu co prawda nie dużo bo prawie wcale, miejscami tylko na chodniku oraz na drogach, ale te o dziwo są posypane solą, chemią drogową i dlatego nie jest tak ślisko. Temperatura mogą być troszkę niższa wtedy przyjemniej by się jechało, a tak to mokro jakby była mżawka. Bocznymi drogami się jechało wiele lepiej z uwagi na mniej posypane drogi solą a większą ilość śniegu na nich.

Po pracy temperatura trochę wzrosła, ogólna wilgoć w powietrzu a na drogach błoto wymieszane z solą drogową. Jedynie mgła jest mniejsza niż o poranku i to tyle z plusów.

Z uwagi na brak czasu dwa zaległe wpisy z 16 i 17 stycznia umieszczę tutaj.

Czwartek dosyć krótkie trasy do pracy oraz w drodze powrotnej, temperatura w granicach 0 stopni Celsjusza. W miarę sucho bez jakiejś większej wilgoci w powietrzu czy też deszczu na drodze czyli dobre warunki do jazdy.

Troszkę inna sytuacja w piątek od samego rana mgła wilgoć i mokro na drogach. Nie byłoby w tym dziwnego gdyby wcześniej na tych drogach nie było posypane solą i chemią drogową. Dobrze że są posypane, zabezpieczone drogi przed śniegiem, ewentualnym mrozem czy też przymrozkami ale brak śniegu powoduje to że rower po wyschnięciu jest cały z błota, soli, chemii drogowej i nieprzyjemnie się go czyści. No ale takie mamy warunki na zewnątrz jakie mamy zima się spóźnia ze śniegiem i z przymrozkami.

Po pracy warunki na drogach takie same z tą różnicą że słońce próbuje przebić się przez chmury.

Zegarek Sportowy Garmin / Garmin Sport Watch

English: Some snow and fog

And all this on Sunday morning.

Although not much snow, almost at all, in places only on the pavement and on the roads, but these are strangely sprinkled with salt, road chemistry and that’s why it is not so slippery. The temperature can be a little lower then it would be nicer to go, and it’s wet as if it was drizzle. The side roads went a lot better because of less salt-covered roads and more snow on them.

After work, the temperature rose a little, overall humidity in the air and mud mixed with road salt on the roads. Only the fog is less than in the morning and that’s the plus.

Due to the lack of time, I will post two outstanding entries from January 16 and 17 here.

Thursday quite short routes to work and on the way back, temperature within 0 degrees Celsius. Fairly dry without any more humidity in the air or rain on the road, i.e. good driving conditions.

A little different situation on Friday from early morning fog humidity and wet on the roads. It would not be surprising if it had not been sprinkled with salt and road chemistry on these roads before. It’s good that they are sprinkled, secured roads against snow, possible frost or frosts but the lack of snow causes that the bike after drying is all mud, salt, road chemistry and is unpleasant to clean. Well, but these are the conditions outside which we have winter is late with snow and frosts. After work, the road conditions are the same, except that the sun is trying to break through the clouds.

Zdjęcia / Photos:

Niedaleko Rafineria Trzebinia poranek 17 stycznia 2020
Pulsometr / Heart rate monitor:

Dane z dziś tylko / Data from today only

138 bpm Średnie tętno, 75 % maksymalnego / 138 bpm Average heart rate, 75% of maximum

179 bpm Maksymalne tętno, 97 % maksymalnego / 179 bpm Maximum heart rate, 97% of maximum

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/t69yeovQm3

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.