Ulica Okrzei Chrzanów o poranku 22 luty 2020

Uwaga na dziki – Chrzanów

Sobota

Poranek mroźny to naprawdę zaskoczenie po ostatnich dniach dosyć ciepłych jak na zimę. Sobota i w drodze do pracy ku mojemu zaskoczeniu na skrzyżowaniu ulic 29 Listopada i Chechlanej przy samej drodze stały cztery dziki. Z uwagi na to że było ciemno zobaczyłem je w ostatniej chwili, z tego powodu też kamerka ich nie nagrała. Zdjęć nie udało mi się zrobić bo jak wróciłem to uciekły w stronę osiedla Kościelec. Trzeba zachować uwagę, ja jechałem dosyć wolno na rowerze ale autem można byłoby się z nimi zderzyć. Zdjęcie które zrobiłem jest w innym miejscu, ale tutaj często spodziewałem się dzików, jednak jak do tej pory spotykam je częściej w mieście niż na jego obrzeżach.

Dzbanki filtrujące Brita / Brita filter jugs

English: Watch out for wild boars in Chrzanów.

Saturday

A frosty morning is really a surprise after the last days quite warm for the winter. Saturday and on my way to work, to my surprise, four boars stood at the intersection of 29 Listopada and Chechlana streets. Due to the fact that it was dark I saw them at the last minute, because of this, the cam did not record them. I couldn’t take the pictures because when I came back they fled towards the Kościelec housing estate. You have to pay attention, I rode quite slowly on the bike but the car could collide with them. The photo I took is somewhere else, but here I often expected boars, but so far I meet them more often in the city than on its outskirts.

Zdjęcia / Photos:

Brak / Lack of

Pulsometr / Heart rate monitor:

144 ud./min średnie tętno / 144 bpm the average heart rate
180 ud./min maksymalne tętno / 180 bpm maximum heart rate

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/0YusLlUhh4

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.