Parking i przystanek przy zalewie Chechło w Trzebinia wieczorem podczas deszczu 10 marca 2019

Wichura,deszcz a dziś śnieg.

Wczoraj wiatr z deszczem a dzisiaj podobnie lecz z dodatkiem śniegu.

0°C tak musiało się stać, ostatnie dni i wichury przywitały śnieg. Niestety wyrządziły także dużo zniszczeń nie tylko w mojej okolicy, ale tak bywa siły natury są bezlitosne tak jak niektórzy ludzie. Zobaczymy czy dzisiejszej nocy tak samo jak ostatnimi będzie mocno wiać, z prognozy wynika że nie aż tak. Wszystko się dopiero okaże, jadąc do pracy dziś jednak nie wiało aż tak jak wczoraj.

English: Gale, rain and today’s snow.

Yesterday the wind with rain and today similarly but with the addition of snow.

Yesterday the wind with rain and today similarly but with the addition of snow. 0 ° C, it must have happened, the last days and gale welcomed the snow. Unfortunately, they have also caused a lot of damage not only in my area, but it happens that the forces of nature are merciless as some people do. We’ll see if tonight is going to blow up as much as the last ones, the forecast shows that it’s not that good. Everything will be seen, but going to work today, however, did not blow up like yesterday.

Zdjęcia / Photos:

Pętla widokowa wieczorem przy zalewie Chechło od strony Chrzanowa oblodzona 11 marca 2019Wał zalewu Chechło od strony Chrzanowa 11 marca 2019 Zalew Chechło po zmroku zimą 2019

Pulsometr / heart rate monitor:

Time: 36’21

Hi: 160

Lo: 68

Avg: 114

Cal: 269

Fb: 27,58

BMI: 20,09

Fl: 1

125>>75

Więcej informacji / more info:
https://strava.app.link/6rZ1eGcNYU
https://www.endomondo.com/users/14255880/workouts/1281873281