Łódź, mgła i wschód słońca czyli poranek nad zalewem Chechło 22 sierpnia 2019

Wieczorne treningi MTB przed pracą.

Chłodno i przyjemnie czyli 16°C.

Możliwe że przez całodniowy prawie pochmurny widok za oknem temperatura tak spadła. Przyjemnie się jechało na rowerze do pracy na kolejną nocną zmianę a to wszystko dzięki pogodzie wieczorem.

W czwartek rana podobny chłód, ale za to przejaśnia się. Podejrzewam że tylko dlatego wschód słońca nad zalewem Chechło piękny jak zwykle, czyli odrobina mgły nad wodą miejscami i słońce w oddali.

Następnego dnia wieczorny trening powtórzony jednakże o kilka kilometrów dłuższa trasa. Chłodniej wieczorem ale za to o poranku 17°C więc przyjemność.

English: Evening MTB training before work.

Cool and pleasant, i.e. 16 ° C.

It is possible that during the whole day almost cloudy view outside the window the temperature dropped. It was nice to ride a bike to work for the next night shift, thanks to the evening weather.

On Thursday morning a similar chill, but it clears up. I suspect that only because the sunrise over the Chechło reservoir is beautiful as usual, i.e. a bit of fog over the water in places and the sun in the distance.

The next day, the evening training was repeated, however, a few kilometers longer route. Colder in the evening but at 17 ° C so pleasure.

Zdjęcia / Photos:

Ulica Głowackiego wieczorem Trzebinia 21 sierpnia 2019 Resztki mgły i wschód słońca nad zalewem Chechło 22 sierpnia 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack off.

Więcej informacji o treningu / More info about training:

https://strava.app.link/jIeXyHwHmZ