Mroźny wschód słońca nad zalewem Chechło 24 marca 2020

Wiosenny mróz x3

Czyli trzy dniówki poniżej zera – czwarta już nie.

Początek tygodnia w szczególności nad ranem, tak nas wiosna przywitała. Ostatnie 3 dni były dosyć mroźne temperatura w granicach od -3°C do -5°C nad ranem, w moim przypadku w drodze do pracy. Chociaż wracając było ok 2-4°C tylko że już słońce świeciło, ale odczucie warunków atmosferycznych było bardziej zimowe niż wiosenne. Czwartek i ostatnia poranna zmiana w pracy już troszkę cieplejsza, a powrót to „upał” w porównaniu z ostatnimi dniami.

Obecnej sytuacji w kraju i na świecie nie będę opisywał, gdyż każdy jest świadomy zagrożenia spowodowanego koronawirusem COVID-19 i każdy wie co się dzieje na bieżąco. Mogę napisać jedynie o tym że ruch na drogach jest bardzo mały, nie jednokrotnie mniejszy lub taki sam jak w dni dłuższej przerwy np świątecznej czy też noworocznej. Naprawdę na rowerze przyjemniej się jeździ, widać też więcej zwierząt niż zwykle i to nie koniecznie w lesie. Planeta i przyroda wreszcie „odpoczywa od ludzi”…

English: Spring frost x3

So three days below zero – the fourth one is not.

The beginning of the week, especially in the morning, was how spring greeted us. The last 3 days were quite freezing temperatures from -3 ° C to -5 ° C in the morning, in my case on the way to work. Although returning it was about 2-4 ° C only that the sun was shining, but the feeling of the weather was more winter than spring. Thursday and the last morning shift at work are a little warmer, and the return is „hot” compared to the last days.

I will not describe the current situation in the country and in the world, because everyone is aware of the threat caused by the COVID-19 coronavirus and everyone knows what is happening on a regular basis. I can only write about the fact that the traffic on the roads is very small, not once smaller or the same as on days of a long break, e.g. Christmas or New Year’s. It’s really more pleasant to ride a bike, you can also see more animals than usual, and not necessarily in the woods. Planet and nature finally „rests from people” …

Zdjęcia / Photos:

Miejscowe przymrozki przy ulicy Głowackiego w Trzebini 25 marca 2020
Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack off

Check out my activity on Strava:

https://strava.app.link/ryBN8QRo84

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.