Velo-city

Velo-city – to seria międzynarodowych konferencji i spotkań dotyczących tematyki rowerowej. Organizowana jest od 1980 roku i spowodowała powstanie Europejskiej Federacji Cyklistów (ang. ECF – European Cyclists’ Federation).

Uczestnicy konferencji

Początkowo konferencja organizowana była przez rowerzystów, jednak z czasem zaczęła gromadzić osoby zaangażowane w politykę i promocję rowerów. Obecnie w forum Velo-city bierze udział ponad 1,5 tys. delegatów z całego świata, w tym władze lokalne i krajowe, politycy, naukowcy, przemysłowcy, członkowie ruchów rowerowych i sami rowerzyści.

Cele konferencji

Głównym celem konferencji jest zachęcenie do wykorzystywania roweru jako codziennego środka transportu i do rekreacji.

Pozostałe cele forum Velo-city:

  • Rozpowszechnianie wysokiej jakości wiedzy i nowych informacji o ruchu rowerowym i transporcie na poziomie międzynarodowym.
  • Przedstawienie korzyści zapewnianych obywatelom i firmom przez miasta z dobrze rozwiniętą polityką rowerową za pośrednictwem konferencji.
  • Zachęcanie i promowanie do szerszego wykorzystania roweru jako wydajnego, przyjaznego dla środowiska i zdrowego środka transportu.
  • Zintegrowanie ruchu rowerowego w planach transportowych i wykorzystania przestrzeni oraz w innych sektorach polityki, w których ruch rowerowy odgrywa ważną rolę.
  • Szukanie zaangażowania ze wszystkich zainteresowanych stron (m.in. samorządów regionalnych i krajowych, środowisk akademickich, instytucji międzynarodowych).
  • Zaangażowanie i wspieranie lokalnych stowarzyszeń rowerowych i organizacji społecznych.

Miejsca organizowania konferencji

Pierwsza konferencja Velo-city odbyła się w 1980 roku w Bremie, w Niemczech. Spowodowała ona powstanie w 1983 roku Europejskiej Federacji Cyklistów, która jest organizatorem kolejnych konferencji, które początkowo odbywały się co kilka lat, a obecnie od 2009 roku organizowane są co rok. Forum odbywa się co roku w innym mieście, zazwyczaj na zmianę w miastach leżących w Europie z miastami świata poza Europą. W 2020 roku gospodarzem konferencji o haśle przewodnim „Smart Cycling Inclusion” jest stolica Słowenii – Ljubljana.