Warszawska Masa Krytyczna

Warszawska Masa Krytyczna – to inicjatywa społeczna w Warszawie, której celem jest działalność w sprawie stwarzania udogodnień rowerzystom.

Działalność

Działalność Warszawskiej Masy Krytycznej to głównie masowe przejazdy rowerzystów i rolkarzy w latach 1998-2016, rozpoczynające się w każdy ostatni piątek miesiąca. Celem uczestników Warszawskiej Masy Krytycznej jest wywieranie wpływu na władze w kwestii rozbudowy infrastruktury rowerowej w mieście, a także popularyzacja rowerów jako środka transportu i propagowanie bezpieczeństwa na drodze. Uczestnicy WMK angażują się w działalności lokalnych grup oraz grup eksperckich.

W wyniku ich działań doprowadzono do zmian w Warszawie, jakimi są:

 • poprawa jakości dróg rowerowych, m.in. dzięki zastosowaniu asfaltu zamiast popularnej kostki brukowej;
 • powołanie Pełnomocnika Prezydenta M. St. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego.

Warszawska Masa Krytyczna organizuje także inne imprezy rowerowe i happeningi. Działa we współpracy z ekologiczną organizacją pozarządową – stowarzyszeniem Zielone Mazowsze.

Cele

Do celów Warszawskiej Masy Krytycznej należą:

 • zwrócenie uwagi na obecność rowerów w ruchu w mieście i zwiększenie ich udziału w nim,
 • zwrócenie uwagi na wykorzystywanie asfaltu do budowy nawierzchni dróg rowerowych,
 • powstanie spójnej sieci wygodnych i bezpiecznych dróg rowerowych wraz z infrastrukturą,
 • zwrócenie uwagi na utrzymywanie w stanie przejezdności ciągów rowerowych przez cały rok.

Realizowane są one przez:

 • organizację przejazdów integrujących środowiska rowerowe oraz innych użytkowników pojazdów napędzanych siłą mięśni i gromadzenie na nich jak najwięcej osób;
 • promowanie roweru jako środka komunikacji;
 • propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • lobbing w urzędach na rzecz tworzenia przemyślanej infrastruktury rowerowej;
 • budowę dobrych relacji między służbami, a rowerzystami;
 • tworzenie grup lokalnych realizujących idee Masy;
 • aktywizację społeczności lokalnej;
 • wsparcie i udział w innych organizowanych imprezach prorowerowych.